తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
21-40 Of 162 Records         Page of 9  
"అ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అతి రహస్యం బట్టబయలు

వివరణ
ఇది ఎన్నికల సమయంలో వాస్తవంకదూ?

అతి వినయం ధూర్త లక్షణం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్త ఒకింటి కోడలే, మామా ఒకింటి అల్లుడే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్త కు ఆయసం ఎక్కువ ,కోడలి కి కోపము ఎక్కువ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీర్చుకున్నట్లు.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తకు లేక అటుకులు నాకుతుంటే అల్లుడు వచ్చి దసరా పండగ అన్నాడంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తరు పన్నీరు గురుగురులు దాని దగ్గరకు పోతే లబలబలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తవారింటి ఐశ్వర్యంకన్నా పుట్టింటి గంజి మేలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తసొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్లు

వివరణ
అత్త పైట గురించి కోడలికెందుకో?:P

అత్తా నీ పైట తొలగిందన్నా తప్పే తొలగలేదన్నా తప్పే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్తింటి కాపురం కత్తిమీది సాము

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అత్యాశ ఎప్పుడూ అనర్ధమే

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదిగో తెల్లకాకి అంటే ఇదిగో పిల్ల కాకి అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అన్నట్టు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదృష్టం ఉంటే చేయిజారిపోయేది కూడా చేతికి వస్తుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదృష్టం చెప్పిరాదు, దురదృష్టం చెప్పిపోదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదృష్టం పండితే ఆరునూరవుతాయి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

అదృష్టవంతుడిని చెరిపేవారు లేరు, భ్రష్టుణ్ణి బాగుపరిచేవారు లేరు