తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-5 Of 5 Records         Page of 1  
"ఒ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఒక దెబ్బకు రెండు పిట్టలు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఒక సెల్ కు రెండు సిమ్ములు

వివరణ

ఒకరికి పుట్టే, ఇద్దరికి పుట్టే, అర్ధరాత్రివేళ అందరికీ పుట్టే

వివరణ
మాట్లాడటం చాలా తేలిక,పనులు చెయ్యడమే చాలా కష్టం అని చెప్పటానికి ఈ సామెత వాడతారు

ఒడ్డున కూర్చొని గడ్డలు వేసేవాడికి ఏం తెలుసు ఈదే వాడి బాధ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

ఒడ్డునుండి ఎన్నయినా చెప్తారు