తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-12 Of 12 Records         Page of 1  
"జ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జగమెరిగిన బ్రాహ్మణునికి జంధ్యమేల

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జన్మకో శివరాత్రి అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జమ్మి ఆకుతో విస్తరి కుట్టినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జరిగినమ్మ జల్లెడు తోనైనా నీళ్ళు తెస్తుంది

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జలుబుకు మందు తింటే వారంరోజులు తినకపోతే ఏడురోజులు ఉంటుందన్నట్లు

వివరణ

జిహ్వకో రుచి, పుర్రెకో బుద్ధి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జిహ్వకో రుచి, పుర్రెకో బుద్ధి, కంటికో చూపు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జీలకర్రలో కర్రా లేదు, నేతిబీరలో నెయ్యీ లేదు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జుట్టు అంటూ ఉంటే ఏ జడైనా వేసుకొవచ్చు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జుట్టున్నమ్మ ఏ కొప్పు పెట్టినా అందమే

వివరణ
ఒకేసారి రెండు పనులు మొదలెడితే,ఏకాగ్రత అంతగా కుదరదు.
ఇట్లాంటి సామెత;;;;;;;
''''''''''''''''''''
రెండు పడవల పైన కాళ్ళు పెట్టి, ప్రయాణం చేయ తగదు.

జోడు గుఱాలపై స్వారీ చేసినట్లు.

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

జోడు లేని బ్రతుకు తాడులేని బొంగరం