తెలుగు సామెతలు


Add New Sameta
విషయ సూచిక
అం అః
క్ష
తెలుగు సామెతలు (1069)
తెలుగు జాతీయాలు (829)
వేమన పద్యాలు (163)
సుమతీ శతకము (110)
కృష్ణ శతకము (101)
భాస్కర శతకము (109)
దాశరధీ శతకము (103)
నరసింహ శతకము (100)
చాటు పద్యములు (117)
శ్రీకాళహస్తి శతకము (108)
జామిజనార్దన శతకము (26)
నారాయణ శతకము (105)
శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము (119)
కుమార శతకము (40)
కుమారి శతకము (6)
1-20 Of 45 Records         Page of 3  
"మ"తో మొదలయ్యేవి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంగలిని చూసి గాడిద కుంటినట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంచోడు, మంచోడు అంటే, చంకనెక్కి కూర్చున్నాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంచోడు, మంచోడు అంటే, మంచమెక్కి ఏదో చేసాడంట

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంచోళ్ళకు మాటలతోనూ, మొండోళ్ళకు మొట్టికాయలతోనూ చెప్పాలి

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మంది ఎక్కువైతే మజ్జిగ పలచన

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మన బంగారం మంచిదైతే ఊళ్ళో వాళ్ళని అనుకోవడం దేనికి?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మనిషి మర్మం, మాను చేవ బైటికి తెలియవు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మనిషికో మాట గొడ్డుకో దెబ్బ

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మబ్బుల్లో నీళ్ళు చూసి ముంత వలక బోసుకున్నట్లు

వివరణ
"స్నేహితుడు, ఆప్తుడు" అని నమ్మి చెప్పుకుంటే , తన కష్టాన్ని తీర్చక పోగా, ఎదురు క్లిష్ట సమస్యలను సృష్టిస్తే ఈ సామెత.

మహారాజా వారని మనవి చేసుకుంటే, మరి రెండు వడ్డించ మన్నాడట!

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మా ఇంటికొస్తే ఏమి తెస్తావ్...మీ ఇంటికొస్తే ఏమి ఇస్తావ్..

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మా తాతలు నేతులు తాగారు, మా మూతులు వాసన చూడమన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మా బావ బజారుకెళ్ళి తొడిమెలేని వంకాయ తెచ్చాడు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మాటకు మా ఇంటికి... కూటికి మీ ఇంటికి అన్నట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మాటలు కోటలు దాటుతాయి కాని కాళ్ళు గడప దాటనట్లు

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మాటలో చక్కెర,మనసులో కత్తెర

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మాను పిల్లి అయినా, మట్టి పిల్లి అయినా ఎలుకను పట్టిందే పిల్లి(మార్జాలం).

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మామగారు జానివాకర్ తాగితే అల్లుడుగారు చివాస్ రీగల్ తాగుతాడా?

వివరణ
!!! ఏమీ లేదు !!!    Add DESCRIPTION

మింగ మెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెంగ నూనె